Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Ljuskoncept.se är en domän, ett varumärke och e-handel som ägs av Xcen AB. All info gällande vår policy för integritet och marknadsföring gäller för samtliga besökare på både ljuskoncept.se och xcen.se. 

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Xcen AB, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar era personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Xcen erbjuder produkter och tjänster i anslutning till kontakt med Xcen och köp från Xcen. Policyn gäller även för leverantörer till Xcen.

1.2 Ni ska alltid kunna känna er trygg när ni lämnar era personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att era personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. När behandlar vi era personuppgifter?

2.1 För att Xcen skall kunna erbjuda er bra service och leverera produkter till er måste vi samla in och behandla personuppgifter om er. Insamlingen sker vid kontakt och köp från Xcen via olika kontakt och försäljningskanaler.

2.2 För att Xcen skall kunna bedriva försäljningsarbete samlar vi in personuppgifter om potentiella kunder. Insamlingen sker före kontakt med potentiella kunder

2.2 För att Xcen skall kunna kontakta leverantörer och köpa in varor från leverantörer samlar vi in personuppgifter om leverantörer och potentiella leverantörer. Insamlingen sker före kontakt med potentiella leverantörer och vid inköp från leverantörer.

2.3 Vi samlar även in och uppdaterar era adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om er?

3.1 De personuppgifter Xcen samlar in och behandlar om er i egenskap av t.ex. kund eller leverantör är:

+ Namn
+ Företagsnamn och organisationsnummer
+ Adress
+ Telefonnummer och e-post
+ IP-adress vid kontakt eller köp från Xcens webbplats
+ Uppgifter om era inköp
+ Uppgifter om era kontakter med Xcen
+ Betalningsuppgifter till leverantörer

4. Varför behandlar vi uppgifter om er?

4.1 Xcen behandlar era personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Xcen era personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot er som kund, såsom genomförande av köp, leverering av produkter, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att erbjuda nya produkter, besvara frågor, hantera tilläggsköp och hantera garantier och reklamationer
 • Lämna information och rikta marknadsföring via e-post och telefon avseende Xcens produkter och tjänster
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av produkter och tjänster
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5. Hur länge sparar vi uppgifter om er?

5.1 Era personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

6.1 Xcen kan komma att lämna ut era uppgifter till tredje part för att kunna fullgöra våra förpliktelser till er som kund. T.ex till våra leverantörer av produkter, betalningstjänster och frakttjänster.

6.2 Tredje part som Xcen lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Xcens avtal med er som kund.

6.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Xcen om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Xcens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6.4 Vi kommer inte att sälja era personuppgifter till tredje part.

7. Era rättigheter

7.1 Xcen ansvarar för att era personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

7.2 Xcen kommer på er begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

7.3 Ni har rätt att av begära

+ Tillgång till era personuppgifter. Det innebär att ni har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende era personuppgifter. Ni har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Ni har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om er, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Ni har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från er.

+ Rättelse av era personuppgifter. Vi kommer på er begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om er.

+ Radering av era personuppgifter. Det innebär att ni har rätt att begära att era personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera era personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

7.4 Xcen kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7.3 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter.

7.5 Om ni inte vill att vi behandlar era personuppgifter för direkt marknadsföring via epost har du alltid rätt att avanmäla dig genom att klicka avregistrera-länk i email från oss eller skicka ett mail till information@xcen.se. När har vi mottagit er invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8. Cookies

8.1 När ni besöker vår hemsida använder vi cookies för att kunna erbjuda er snabba laddningstider och tillgång till funktionalitet på hemsidan. Accepterar ni inte detta kan ni tyvärr inte använda vår hemsida. Om ni inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i er webbläsares säkerhetsinställningar.

8.2 Nödvändiga cookies. Vi har delat upp våra cookies i nödvändiga och statistik/marknadsföring. När ni accepterar våra cookies så går får användaren möjligheten att konfigurera så att de enbart ger medkännande till användning av förstaparts cookies (det vill säga absolut nödvändiga cookies för funktionalitet).

8.3 Cookies för statistik & marknadsföring. De cookies som delas med tredjepart ingår i den grupp som vi kallar cookies för statistik och marknadsföring. Dessa cookies avser förbättra och optimera upplevelsen av vår annonsering samt agera underlag för statistik. Tjänster som används för detta är Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel samt LiveChat.

9. Kontaktinformation

9.1 Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av era personuppgifter eller om ni vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar ni nedan.

Xcen AB 
Kalkstensvägen 7
331 44 Värnamo
information@xcen.se

0
  0
  Din varukorg
  Din varukorg är tom